Ποιήματα

Οι διαφορετικές εκφράσεις της ποίησης

 

Οι ελεγείες και τα ποιήματα, και τα δυο του νου δημιουργήματα, νιάζονται μόνο για μέτρο και ρυθμό, ομοιοκαταληξία και συμβολισμό, συνηχήσεις και κυματισμό.

Οι αφορισμοί και οι ποιητικοί στοχασμοί ανθρώπινα προβλήματα ερευνούν, και γι αυτά λύσεις εφικτές ψάχνουν να βρούν.

Felicity Mat

Oι προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα των συγγραφέων καθρεφτίζονται συχνά στο έργο τους. Αυτά όμως, δεν αποτελούν την μόνη πηγή έμπνευσης. Άλλα προσωπικά ενδιαφέροντα ή εξωτερικά γεγονότα παρεμβαίνουν στην συνειδητή ή ασυνείδητη εκλογή του θέματος, που ο καθένας μας επεξεργάζεται. Στην παρούσα περίπτωση, διάλεξα να ανιχνεύσω την σχέση ανάμεσα σε ωρισμένα ποιήματά μου και μερικά προεξέχοντα γεγονότα ή εμπειρίες, που έλαβαν χώρα στην ζωή μου. Παρουσιάζω παρακάτω, μερικά ποιήματά μου, που αντιπροσωπεύουν χρονολογικά τέτοια σημαντικά βιώματα και γεγονότα. Κλικ για να τα διαβάσετε.

 

 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ

 

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ

 

Ελπίδα

 

Η ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1950

 

ΝΑΝΟYΡΙΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑ